محیط کشت Nitsch

محیط کشت Nitsch

در سال ۱۹۶۹ توسط Nitsch  برای کشت میکرواسپور تنباکو و تولید گیاه هاپلوئید ساخته شد بعداً این محیط کشت یکی از محیط کشت های پرکاربرد در کشت بساک و میکرواسپور در گیاهان مختلف شد .

فرمول محیط کشت

Components mg/L
Ammonium Nitrate (NH4NO3) 720.0000
Boric Acid (H3BO3) 10.0000
Calcium Chloride, Anhydrous (CaCl2) 166.0000
Cupric Sulfate, Pentahydrate (CuSO4 . 5H2O) 0.0300
EDTA, Disodium, Dihydrate (C10H14N2Na2O8.2H2O ) 37.2600
Ferrous Sulfate, Heptahydrate (FeSO4.H2O) 27.8000
Magnesium Sulfate, Anhydrous (MgSO4) 90.3700
Manganese Sulfate, Monohydrate (MnSO4 . H2O) 18.9000
Molybdic Acid Sodium Salt, Dihydrate (Na2MoO4.2H2O) 0.2500
Potassium Nitrate (KNO3) 950.0000
Potassium Phosphate, Monobasic, Anhydrous (KH2PO4) 68.0000
Zinc Sulfate, Heptahydrate (ZnSO4.7H2O) 10.0000

مقدار مورد استفاده از محیط کشت در هر لیتر اب مقطر : ۲٫۲۱ گرم

دریافت فایل PDF فرمول محیط کشت (در صفحه جدید باز می شود)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
محیط کشت Nitsch, 10.0 out of 10 based on 1 rating

نظر بگذارید

شما باید باشید داخل شده تا بتوانید یک نظر بفرستید