پرلیت

پرلیت یک شیشه اتشفشانی غیر متبلور است که توانایی جذب اب به مقدار زیاد را داراست. پرلیت به صورت طبیعی ایجاد می شود و خاصیت منبسط شدن زیاد ان زمانی که به اندازه کافی گرم شود غیر عادیست.این ماده یک ماده معدنی صنعتی می باشد که به علت وزن سبک ان بعد از انبساط مورد […]


کوکوپیت

کوکوپیت کوکوپیت یا الیاف نارگیل نوعی از بسترهای کشت هستند که مدتهای زیادی است که برای مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند .کوکوپیت از پوست و پوشش نارگیل ساخته می شود و در حقیقت کوکوپیت یک محصولی است که از قسمت های غیر مصرفی نارگیل در صنایعی که از نارگیل استفاده می شود تولید […]