پرلیت

[singlepic id=232 w=320 h=240 float=left] پرلیت یک شیشه اتشفشانی غیر متبلور است که توانایی جذب اب به مقدار زیاد را داراست. پرلیت به صورت طبیعی ایجاد می شود و خاصیت منبسط شدن زیاد ان زمانی که به اندازه کافی گرم شود غیر عادیست.این ماده یک ماده معدنی صنعتی می باشد که به علت وزن سبک […]


کوکوپیت

کوکوپیت [singlepic id=211 w=320 h=240 float=center] کوکوپیت یا الیاف نارگیل نوعی از بسترهای کشت هستند که مدتهای زیادی است که برای مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند .کوکوپیت از پوست و پوشش نارگیل ساخته می شود و در حقیقت کوکوپیت یک محصولی است که از قسمت های غیر مصرفی نارگیل در صنایعی که از […]