استفاده از گونه های وحشی لیلیوم برای پرورش ارقام جدید

گونه های وحشی لیلیوم مانند گونه های وحشی دیگر گیاهان زینتی و غیر زینتی جذابیت های خاص خود را برای مجموعه داران , پرورش دهندگان , محققان و علاقمندان دارند . گونه های وحشی تمام گیاهان اهلی شده دارای خصوصیات خاص خود می باشند که برخی از این خصوصیات در گیاهان اصلاح شده امروزی وجود […]


تصاویر جدید از گیاهچه های لیلیوم

لیلیوم ترومپت زرد تتراپلوئید لیلیوم پومیلیوم (Lilium pumilum) یک گونه وحشی با رنگ قرمز جوانه زنی در تقریباً یک هفته و بیرون امدن از خاک بعد از ۱۰ روز از زمان کاشت بذر لیلیوم پومیلیوم (Lilium pumilum) یک گونه وحشی با رنگ قرمز جوانه زنی در تقریباً یک هفته و بیرون امدن از خاک بعد […]


روشهای هیبریداسیون لیلیوم

اصلاح نژاد در گیاهان زینتی در جهان امروز بسیار اهمیت دارد مخصوصا زمانی که مسئله مقاومت به بیماری ها مطرح می شود هزینه های پروژه های تحقیقی اهمیت اهمیت خود را از دست می دهند و دیگر هزینه مهم نیست چون اگر گیاه زینتی مقاومت زیادی در مقابل بیماری نداشته باشد هزینه بسیار زیادتری برای […]


بذر در لیلیوم

میوه لیلیوم اورینتال واریته سالمون استار بذر های لیلیوم کاشت بذر گلهای پیازی معمولا در ایران طرفداری ندارد شاید هم اطلاعات مناسبی در مورد کاشت بذر این گونه گیاهان ارائه نشده است .معمولا در ایران افراد می خواهند زود به گل نشستن گیاهان خود را ببینند و گلخانه داران نیز می خواهند زود تر به […]


تکثیر انواع لیلیوم

تکثیر در گیاهان یعنی ازدیاد یک رقم خاص طوری که نسل فرزند حاصله مشابه گیاه مادری باشند و استفاده از بذر در گیاهان زینتی امروزی که قریب به اتفاق هیبرید و یا دورگه هستند روشی برای تکثیر یک رقم خاص نمی تواند باشد و چون نسل حاصله از بذر به ندرت مشابه والدین خود می […]