روشهایی برای افزایش بهره وری در واحد سطح

افزایش بهره وری در واحد سطح در گلخانه ها و زمین های کشاورزی با افزایش هزینه هایی که همه ساله در ایران شاهد ان هستیم از اهمیت بالایی برخوردار است تا با کاهش هزینه های جاری برای زارع سود بیشتری را به ارمغان بیاورد و بازگشت سرمایه و سود این سرمایه گزاری را برای زارع […]


قارچ مایکورایزا یا مایکوریزا

قارچ مایکوریزا یک نوع قارچ همزیست گیاهان می باشد که در قسمت ریشه بسیاری از گیاهان عالی می تواند با گیاه رابطه همزیستی برقرار کند . این نوع قارچ ها شبیه به قارچ های روی سطح خاک نیستند .این نوع قارچ ها با نفوذ به ریشه های گیاهان باعث القای رشد طولی ریشه و البته […]