پرلیت


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

پرلیت یک شیشه اتشفشانی غیر متبلور است که توانایی جذب اب به مقدار زیاد را داراست. پرلیت به صورت طبیعی ایجاد می شود و خاصیت منبسط شدن زیاد ان زمانی که به اندازه کافی گرم شود غیر عادیست.این ماده یک ماده معدنی صنعتی می باشد که به علت وزن سبک ان بعد از انبساط مورد […]


کوکوپیت


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

کوکوپیت کوکوپیت یا الیاف نارگیل نوعی از بسترهای کشت هستند که مدتهای زیادی است که برای مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند .کوکوپیت از پوست و پوشش نارگیل ساخته می شود و در حقیقت کوکوپیت یک محصولی است که از قسمت های غیر مصرفی نارگیل در صنایعی که از نارگیل استفاده می شود تولید […]