پیوند ریشه رز


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ishsir/public_html/wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

پیوند یکی از روشهای تکثیر از طریق غیر جنسی به شمار می رود البته شاید کمی روش متفاوتی باشد چون برای پیوند یک پایه پیوند نیز مورد نیاز است که بایستی از طریق بذر (جنسی ) یا قلمه (غیر جنسی ) پرورش داده شود و سپس پیوندک به پایه پیوند زده شود .روش های متفاوتی […]