آماریلیس Amaryllis

[singlepic id=94 w=320 h=240 float=left] آماریلیس گیاهی از خانواده Amaryllidaceae و جنس Amaryllis بومی آفریقای جنوبی و این جنس دارای ۲ گونه می باشد که گونه معروفتر Amaryllis belladonna می باشد .در برخی منابع ایرانی آماریلیس به عنوان یکی از گونه های جنس Hippeastrum ولی در منابع خارجی ان را متعلق به جنس Amaryllis دانسته […]